Умно дистанционно

Умно дистанционно
Media Remote позволява да контролирате Windows Media Player на вашия настолен компютър чрез Windows смарт телефон (Smartphone 2003), поддържащ Bluetooth. Има всички най-необходими функции – намаляване/увеличаване на звука, следваща песен, Playlist и т.н. Повече информация за този софтуер ще намерите http://www.ruttensoft.com/smartphone/mediaremote.htm