Употребата на облачни услуги в Европа се увеличава, благодарение на Office 365

Употребата на облачни услуги в Европа се увеличава, благодарение на Office 365

Проучване на Bitglass показва, че през последната година употребата на Office 365 в Европа се е увеличила двойно и така облачното решение за продуктивност на Microsoft увеличава пазарния си дял в сравнение с Google G Suite. Докладът на Bitglass е базиран на анализа на 8000 пощенски сървъра, за да се определи какви облачни услуги предпочитат бизнес потребителите. В Англия пазарният дял на Office 365 се е увеличил от 16,4% през 2015 г. до 35% през тази година, а при G Suite промяната е от 7,2% до 18,7%. Във Франция разпространението на Office 365 е нараснало от 22,4% до 49,8%, а в Германия се отчита ръст от 16,2% до 40%. По отношение на G Suite цифрите показват увеличение от 14,5% до 32,3% във Франция и от 6,3% до 23,3% в Германия.

Ако разгледаме разпределението на двете услуги според сектора, става ясно, че Google има силни позиции при медиите (31,7%) и технологиите (24,9%), но облачното решение Office Suite на Microsoft има по-голямо разпространение във всички сектори. Според проучването 49% от организациите с над 1000 служители са въвели в употреба Office 365, а само 20% са заложили на G Suite. Големите публично търгувани компании използват по-активно облачни решения, а при тях се наблюдава превес на Office 365 спрямо G Suite – в рамките на година разпространението на Office 365 при тях се е увеличило с 9% до 55,4%, а предложението на Google е било с по-скромен ръст.

Източник: ComputerWeekly