Възможно е обновяване на Siemens SX56 с Windows Mobile 2003

Възможно е обновяване на  Siemens SX56 с Windows Mobile 2003
Siemens е една от първите компании, които предложиха обновяване на Pocket PC 2002 Phone Edition с Windows Mobile 2003. Тази услуга се предлага за комуникатора Siemens SX56 и е абсолютно безплатна. Повече информация можете да получите http://www.my-siemens.com/MySiemens/CDA/Index/1,1652,US_en_0_product%253AMW%252FMC%252FMC%252FSX56POCKETPCPHONE%252Fdanda_DADS,00.html