Видеоочила

Видеоочила
Доста вероятно е видеоочилата да стават все по-достъпни и разпространени - с MSP-209 Kowon прави стъпка точно в тази посока. Устройството, което от следващата седмица ще се продава в Корея за около $200, включва микро LCD дисплеи с QVGA резолюция (4.2 х 4.8 мм), симулиращи образа на 32" телевизор, гледан от разстояние около 2 метра. Според компанията MSP-209 е предназначен за потребители, снабдени с DMB телефони. В очилата е вградена и литиево-йонна батерия, осигуряваща 8 часа непрекъсната работа. Очаква се скоро да започнат доставките му в Европа, Япония и Китай. По-късно през годината ще се появи и вариант с VGA резолюция.