Връзката между мобилните телефони и туморните заболявания

Връзката между мобилните телефони и туморните заболявания
Влиянието на мобилните телефони върху здравето на хората поражда сериозни дискусии. Категорично мнение обаче не съществува, тъй като все още няма достатъчно данни, които безусловно да потвърдят една или друга хипотеза. Резултатите от поредното изследване са относно връзката между употребата на мобилните телефони и туморите на мозъка. Резултатите от него са публикувани в декемврийското издание на списанието на Националния институт за ракови заболявания на Дания. Изследването е проведено сред 420 095 потребители на мобилни телефони. Участниците са започнали да употребяват мобилни телефони между 1982 и 1995 г. и са били следени за случаи на туморни заболявания до 2002 г. Според данните, които учените са събрали, няма пряка връзка между краткосрочната или по-дългосрочната употреба на преносими телефони и туморните образувания в мозъка, туморите на слюнчените жлези, очите или кръвоносната система.