Вторият UMTS търг

Вторият UMTS търг
Днес (5 април) ще се състои вторият търг за получаване на UMTS лицензите, които са с по-малък честотен ресурс. Кандидатите за участие са само двама - GloBul и БТК, а наименованието е по-скоро символично. Според условията на КРС, ако двамата кандидати се явят, ще получат лицензите за честотите без търг за 42 млн. лв. Първият лиценз за 3G мобилна мрежа бе спечелен преди дни от "МобилТел" срещу 78 млн. лв. Така на практика трите мобилни оператора си поделиха пазара на услуги от трето поколение.