W3C с мобилна инициатива

W3C с мобилна инициатива
W3C (World Wide Web Consortium) обяви нова инициатива, целта на която е създаването на нов, по-лесен начин за изграждане на съвместими с мобилни устройства web сайтове. Целта е определянето на указания, следването на които ще гарантира web съдържание, което ще е наистина "приятелско", що се отнася до малките дисплеи на комуникационните устройства. Ще се обърне внимание и на разработването на база данни от хардуерни описания, с които авторите може да са сигурни, че всяко устройство ще получи съдържание, форматирано специално за него.