Wi-Fi велосипед

Wi-Fi  велосипед
Юри Гитман, жител на Ню Йорк, е променил велосипеда си по странен, но любопитен начин. На рамката на колелото е монтирана антена, а в специална чанта зад седалката има преносим компютър. Всичко това е само с една цел – да се превърне в мобилна точка за достъп до Wi-Fi мрежа. В сайта на собственика на това изобретение има разписание на маршрута, по който ще се движи Magicbike :). Wi-Fi велосипедът може да обслужва до 250 юзъри в радиус от 30 м в закрито помещение или до 100 метра на открито.