WiMAX прогнози

WiMAX прогнози
В ново проучване Juniper Research прогнозира, че броят на абонатите на фиксирани WiMAX услуги ще нарасне от 1.3 милиона през 2006 година до 8.5 милиона през 2011 г. Компанията прави заключението, че появяването на сертифицирано оборудване за мобилен WiMAX достъп през 2007 година ще накара много от потребителите (от 1.7 милиона през 2007 г. до 21.3 милиона през 2012 г.) да потърсят неговите удобства. Очаква се фиксираният WiMAX да послужи основно за осигуряване на свързаност на така наречената "последна миля" и вероятно ще се ползва като опорно решение за мобилни и WiFi мрежи. Според Juniper Research пазарът на оборудване за фиксирани WiMAX услуги ще нарасне от $597 милиона през 2006 г. до $1.4 милиарда през 2011 г. От тези услуги едва 11% ще се падат на преноса на глас, а останалото ще се ползва за данни. В същото време през 2012 г. пазарът на оборудване за можилен WiMAX ще достигне $2.53 милиарда.