Windows Live Messenger през мобилни браузери

Екипът разработчици на Windows Live пусна в Интернет уеббазирана версия на Windows Live Messenger, достъпна от всеки телефон с браузер, който няма инсталиран специален клиент на телефона си. Новата версия на програмата работи в една страница от браузера, за да се намали трафикът през мрежата и да се опрости работата с нея. Проблем може да възникне само при телефоните, при които браузерът не функционира, ако не е активен прозорецът му. Windows Live Messenger за уеб можете да използвате на адрес http://mobile.live.com/wlm/imsi.aspx .