Windows стана на 30 години

На 20 ноември през 1985 година Microsoft пуска първата версия на Windows и завинаги променя компютрите. 30 години по-късно Windows 10 все още включва, макар и много по-модерни, някои от основните интерфейсни елементи и дори приложения, дебютирали в Windows 1.0. Платформата поддържа и мишки за взаимодействие с интерфейса, което през следващите години ще се превърне в основен начин за управление на компютрите, но в началото това решение е било посрещнато с големи критики. Първото издание не се радва на особен успех, това става с Windows 3.0 през 1990 г, но полага основите за бъдещата глобална експанзия на софтуера на Microsoft.