Windows XP продължава да губи пазарен дял за сметка на Windows 7

Windows XP продължава да губи пазарен дял за сметка на Windows 7
През второто тримесечие на годината пазарният дял на Windows 7 най-сетна надмина този на Windows XP. Новината показва, че потребителите най-сетне започват да използват по-нови версии на платформата на Microsoft и да изоставят по-старите, и конкретно Windows XP. Според данни на Net Application за ноември, тенденцията продължава. Така например за този период в световен мащаб Windows 7 е спечелил само 0,02% пазарен дял от 44,69 до 44,71%. Windows Vista пък губи позиции от 5,80% на 5,70%. Windows XP отчита най-големия спад от 40,66 до 39,82%. В същото време Windows 8 пък отбелязва напредък, макар и за момента общият дял на платформата да е почти незначителен - 1,09%.

http://www.netmarketshare.com/operating-system-market-share.aspx?qprid=8