Японците са говорили 1,899 милиарда часа по мобилните си телефони през годината

Според данни на Японското министерство на вътрешните работи и комуникациите през фискалната 2007 година мобилните потребители в Страната на изгряващото слънце са говорили общо 1,899 милиарда часа по мобилните си телефони. Увеличението спрямо 2006 г. е с 4,5% и по всяка вероятност се дължи на увеличаването на безплатните разговори, предлагани от операторите в рамките на една и съща мрежа, и за пръв път изпреварва разговорите по фиксирани линии (1,835 милиарда часа). В същото време броят на мобилните абонати в страната в края на фискалната 2007 г. е бил 102,72 милиона - с 6,2% повече, отколкото предишната година. Общият брой на телефонните разговори, проведени през периода в Япония, е бил 117,1 милиарда, а общото време телефонни разговори е било 4,237 милиарда часа.