Зала за демонстрационни 3G FOMA услуги във Франция

Зала за демонстрационни 3G FOMA услуги във Франция
Alcatel и Fujitsu Limited обявиха официалното откриване на демонстрационна зала за услуги от трето поколения (3G) FOMA, предлагани от японския оператор NTT DoCoMo. (На снимката е показана залата на FOMA в Central Park, Япония.)
Посетителите получават достъп до FOMA мрежа на NTT DoCoMo и могат да пробват качеството на работа с първата в света комерсиална 3G мрежа, основана на W-CDMA технология. За да стане възможно това, Alcatel и Fujitsu са доставили оборудване и посредством международна частна линия са осъществили връзка с FOMA в Япония! Този проект има за цел да бъдат представени 3G/UMTS в Европа.
Сега предстои богатите и разнообразни 3G услуги, оценени по достойнство от абонатите на NTT DoCoMo в Япония, да бъдат оценени и от посетителите на демонстрационната зала - FOMA. Предлагат се услуги като международни телефонни видеоразговори между потребители на FOMA във Франция, UMTS абонати в Англия. Също така са достъпни следните услуги:

- i-mode®: високоскоростно предаване на данни (до 384 килобита в секунда);
- i-appli®: услуга за използване на Java приложения;
- i-motionTM: предаване на неголеми по размер аудио и видеофайлове;
- i-motionTM mail: услуга за изпращане на видеоклипове със звук на друг FOMA терминал или компютър;
- M-stage® V-Live TM: услуга за предаване на поточно видео;
- M-stage Visual Net: услуга за телефонна видеовръзка, която може да поддържа разговор с 8 души едновременно;
- Multi-access: услуга, позволяваща едновременно гласово обаждане и пакетно предаване на данни;
- Internet access on PC: услуга за високоскоростен достъп до Интернет посредством персонален компютър.