Защита чрез картинки

Защита чрез картинки
За да помогне на хората да се справят със случаите, при които забравят буквено-цифровите пароли, с които са защитени различни части от съдържанието на мобилните им телефони, японската компания Mnemonic Security има интересно предложение: цифрите са заменени от изображения, имащи значение единствено за конкретния потребител. Наречен Mnemonic Guard, от месец май софтуерът се предлага във версии за обикновени мобилни телефони, а този месец ще започнат продажбите и на вариант за Windows Mobile. Потребителите ще могат да изберат група снимки и рисунки, които трябва да бъдат подредени в определен ред, като ще имат възможност да въведат и лични изображения.