"Зелен" телефон

Изследователски екип от университета в Уоруик е готов с разработката на биоразградими панели за мобилни телефони, които, заровени в почвата, след две седмици започват да се разпадат. Направените от специален полимер панели дори съдържат семена от растения, които след това израстват и подпомагат "преработването" на пластмасата. Очаква се новият продукт да стане популярен в светлината на световната тенденция за намаляване на замърсяването и редуциране на разходите на компаниите - производители на мобилни телефони, за рециклиране на старите телефони.