100 милиона 3G потребители през първата половина на 2006 г.

100 милиона 3G потребители през първата половина на 2006 г.
Според доклада на Международния телекомуникационен съюз за употребата на Интернет, който беше представен на 6 декември в Хонконг по време на ITU Telecom World 2006, броят на потребителите на мобилни телефони от трето поколение (3G) е достигнал 100 милиона през първата половина на 2006 г. Преминаването от второ към трето поколение мрежи има същото значение, както еволюцията на аналоговите телефонни линии към цифрови, се казва в доклада. По-високите скорости за пренос на данни, които поддържа 3G мрежата, дават възможност за предлагане на по-голяма функционалност и за по-ефективно използване на спектъра.