Необходимостта от сигурност за преносимите устройства расте

Необходимостта от сигурност за преносимите устройства расте
Според изследване на Juniper Research до 2011 г. 247 милиона преносими устройства ще работят с инсталиран софтуер за сигурност. Въпреки всичко това ще са само 8% от общия брой на преносимите устройства по това време. Тенденцията се дължи на все по-широката употреба на преносими устройства и съхраняваните на тях лични и служебни данни с различна степен на поверителност. В същото време атаките на преносими устройства нарастват и се появяват все повече и по-нови вируси за операционните системи, използвани в мобилните устройства. Според проучванията на агенцията до 2011 г. ще продължат да се увеличават кражбите на мобилни телефони с около 4% на година. По същото време се очаква приходите от софтуерни продукти за сигурност и защита на преносими устройства да достигнат 5 милиарда щатски долара!