5 нови лиценза за високоскоростен Интернет от КРС

Конкуренцията на телекомуникационния пазар ще се засили още, прогнозираха експерти, след като Комисията за регулиране на съобщенията обяви, че ще издаде още пет индивидуални лиценза за безжичен достъп до Интернет по технологията "от точка към много точки" в честотния диапазон 3.4-3.6 гигахерца. Очаква се около надпреварата за тези лицензи на пазара да се появат нови играчи. В същото време КРС обяви, че отпада ограничението в конкурса да не участват досегашните големи телекомуникационни оператори. Според специалисти новата технология е алтернатива на т. нар. битстрийм достъп до потребители, за който сега спорят БТК и другите оператори. Според КРС технологията от вида "от точка към много точки" е предназначена основно за осигуряване на безжичен високоскоростен достъп на крайни потребители, включително до отдалечени, слабо населени и труднодостъпни райони.