Престъпен ум

Престъпен ум
Изглежда, че Bluetooth освен полза, може да донесе и вреда, особено в комбинация с престъпен ум. Според полицията в Манчестър 20 от неотдавна извършените кражби в града са били осъществени с помощта на безжичната технология. Идеята е особено проста (и като такава донякъде гениална): престъпниците, носещи телефон с активиран Bluetooth, сканират големи паркинги със спрени автомобили и обикновено откриват оставени в тях мобилни телефони или скъпи преносими компютри.

  • Найстина е гениално
    1-GSM by АЛЕКГРУП