52% ръст в печалбата на GLOBUL

GLOBUL регистрира приходи от 305,5 милиона лева за първите шест месеца на 2006 година, което е увеличение от 33% в сравнение със същия период на миналата година. Чистата печалба на компанията за полугодието възлиза на 29,7 милиона лева, в сравнение с 12,4 милиона за същия период на 2005 година Към края на юни 2006 общият брой на клиентите на оператора вече са 2 688 077, което е увеличение от 39% спрямо първите шест месеца на миналата година и според компанията представлява 39% пазарен дял. Броят на абонатите на месечен договор през шестмесечието се увеличи с 35% спрямо същия период на 2005 година до 865 297, или приблизително една трета от всички клиенти на GLOBUL. Броят на потребителите на предплатените услуги на компанията към края на юни 2006 отбеляза годишен ръст от 41% - до 1 822 780. През второто тримесечие на 2006 година за пръв път в историята на GLOBUL над 35% от новите абонати на компанията са предпочели да сключат месечен договор. Средният месечен приход от един потребител за полугодието е приблизително 21,50 лева, а клиентите на компанията са разговаряли по мобилните си телефони средно по 72 минути на месец.