Финансовите резултати на Telekom Austria

Висок ръст във финансовите си резултати за първите шест месеца на 2006 година отчита Telekom Austria. Приходите на групата са нараснали с 15,9% до 2,328 милиарда евро, а оперативната й печалба се е увеличила с 39,9% до 414,1 милиона евро. Общата чиста печалба на Telekom Austria се е повишила с 53,2% до 284,9 милиона евро. Интересно е, че приходите на безжичния сегмент са се увеличили с 32% до 1,399 милиарда евро, като основен принос за това има М-Тел. Операторът е увеличил броя на своите клиенти с 19,2% (спрямо същия период на 2005 година) и към 30 юни те са достигнали 3,86 милиона. Като резултат от намалението на цените на услугите клиентите на М-Тел вече говорят средно по 61,3 минути месечно, което е ръст на потреблението на гласовите услуги с 32,4%.