А1 с ръст на приходите и печалбата в края на 2018

От обявените вчера финансови резултати на A1 Telekom Austria Group става ясно, че за последното тримесечие на миналата година приходите на A1 са се увеличили с 3.6% до 116.2 милиона евро. От тях приходите от услуги са нараснали с 4.9% на годишна база. Прави впечатление, че при мобилните услуги увеличението е с 2.2%, но при фиксираните приходите са нараснали с 12.4%, което компанията отдава на повишените продажби на цялостни корпоративни ICT и cloud базирани решения.

Постъпленията от устройства също са повече – с 3.6%. Докладът разкрива, че за периода EBITDA (печалба преди данъци, лихви и амортизации) се е увеличила с 18.2% до 30.5 милиона евро. Печалбата преди данъци и лихви (EBIT) за тримесечието е била 3.1 милиона евро. В края на 2018година A1 е имала 3,934 абоната (-1.1% на годишна база), а от тях 3,505 са били на договор. Средният месечен приход от абонат се увеличава с 3.1% до 5.6 евро. Клиентите на фиксирани услуги са с ръст от 2.4% до 1,03 милиона. Пълният доклад е тук.