Американските оператори не искат WiFi телефони

Ovum, които се занимават с наблюдения и анализ на пазара за мобилни устройства, съобщават, че през 2010 г. в САЩ едва един от 50 потребители ще притежава телефон, който поддържа WLAN. В момента хибридните телефони, които работят с клетъчни и WiFi мрежи, са доста по-популярни в Европа и Азия. В Щатите обаче операторите се опитват по всякакъв начин да възпрепятстват разпространението на хибридни устройства. Тази тенденция определя и изоставането на Америка в IP телефонията. От друга страна, добре е да изчакаме резултатите от предложението, което Skype внесе в Щатската федерална комисия по комуникациите, за освобождаване на мобилните мрежи.