Детектор за електромагнитни вълни

Детектор за електромагнитни вълни
Преносимите устройства, които поддържат безжична връзка с всякакви мрежи стават все повече и повече. Въпреки това вредата, която нанасят на човешкото здраве, продължава да е под въпрос, тъй като липсват достатъчно данни. Докато нещата се изяснят, а дори и след това, не е зле да следим ситуацията и да се опитваме да избягваме нещата, които подозираме, че могат да влияят върху здравето ни. Cell Sensor е детектор за електромагнитни излъчвания, който засича електромагнитни полета и радиовълни. Устройството има сигнален LED детектор и звукова аларма. Цената му е 39,95 щатски долара.