Apple и Google ще генерират 75% от приходите от приложения през 2017 г.

Apple и Google ще генерират 75% от приходите от приложения през 2017 г.
Според прогнози на Strategy Analytics, през 2017 г. 75% от приходите от мобилни приложения ще бъдат генерирани само от Android и iOS. Общите приходи, които агенцията очаква този пазар да достигне през следващите пет години, са 35 милиарда щатски долара, а за сравнение ще споменем, че през 2009 г. той е бил "едва" 1 милиард долара. Анализаторите прогнозират, че развитието на пазара за мобилни приложения ще бъде движено от по-точно таргетирани реклами и повишаването на интереса на крайните потребители към виртуални стоки, както и от по-широкото разпространение на бизнес модели, базирани на абонаменти.

През 2009 г. 70% от приходите от приложения са били от платени приложения, но от Strategy Analytics смятат, че през 2017 г. те ще представляват само 36% от тези приходи. През следващата година пък можем да очакваме приходите от реклама в приложенията да имат най-голям дял, благодарение на повишения интерес на рекламодателите и по-доброто таргетиране.