Apple продължава да проучва възможностите на 3D технологиите

Apple продължава да проучва възможностите на 3D технологиите
Изглежда, че Apple не смята 3D камерите и изображенията за изгубена пазарна възможност, поне ако съдим от свободните работни позиции в компанията. На страницата на Apple можем да видим, че търсят специалист, който да познава работата с камери и повърхности в 3D среда. Описанието на позицията навежда повече на мисълта за устройство подобно на Kinect за Xbox 360, което използва камера за разпознаване на позицията и отдалечеността на обекта от устройството, но никога не можем да бъдем сигурни какви са намеренията на Apple. От друга страна, компанията често работи по проекти, които не приключват с продукти за крайните потребители. Не трябва да пропускаме и това, че преди време Apple патентова технология за 3D интерфейс, която обаче използва холографски дисплеи, които не биха били особено практични в момента.