Автомобилен hi-tech

Автомобилен hi-tech
В мрежата открихме малко снимки на таблото на новия Mercedes S-Class, което изглежда доста необичайно и приятно футуристично. Отделните уреди са заменени от голям LCD дисплей, а изобразяваното върху него може да се конфигурира в зависимост от предпочитанията. Интересно е, че освен познатите инструменти, върху него може да се извика образа на намиращото се пред автомобила, уловено от системата за нощно виждане.
http://www.autospies.com/article/index.asp?articleId=6235&categoryId=21