Безплатна Prima за бизнес абонатите на "М-Тел"

За всяка нова активирана SIM карта с абонамент "Бизнес" клиентите на "М-Тел" ще получават и по една безплатна Бизнес Prima. Тя ще бъде на тарифен план Classic и с включени 12 лв. време за разговори. С картата могат да се ползват 5 номера за услугата "Семейство и приятели". Всички служебни карти на фирмата на клиента ще говорят към тази Prima на тарифите на вътрешната си затворена корпоративна група в продължение на 3 месеца. След този период Prima може да стане карта на абонаментен месечен договор на избрани от клиента условия. Промоцията е в сила от 22 декември 2006 г. до 8 януари 2007 г. и в нея не участват карти за пренос на данни и GPS услуги.