Биогориво за мобилните мрежи в Африка

Биогориво за мобилните мрежи в Африка
В Африка ще захранват клетъчните мрежи с гориво, произведено от маслото на тиквени семки. Тази промяна е резултат от проект на Ericsson и южноафриканския оператор MTN за замяна на традиционните горива с биогорива, финансиран от GSM Асоциацията. Началото ще бъде поставено в Нигерия с генератори, захранвани с въпросното биогоривo, произведено от тиквени семки, палмови клонки, фъстъци и др. В този процес ще бъде ангажирано населението, което живее близо до станциите, като по този начин ще се намери и работа за много хора. Крайната цена на продукта, включваща производство, охрана и съхранение, ще бъде около 80% от цената на мобилната мрежа.