Борсов рейтинг

Борсов рейтинг
От днес MobileBulgaria.com въвежда нова система за гласуване в раздел "Борса".
Рейтингът ви осигурява допълнителна сигурност при покупка или продажба. Гласувайки за или против конкретен потребител, с който сте осъществили сделка, вие давате и мнение - положителна или отрицателна оценка, която да послужи на настоящи или бъдещи юзъри в борсата. Не сме ограничили броя на гласуванията, разчитаме изцяло на вашата коректност. Рейтинговата система сама ще ви даде допълнителни индикатори за сигурност в сделките. Гласувайте, давайте мнения, но имайте и предвид, че от вас, потребителите на борсата, зависи и нейната достоверност. Използвайте учтив и неагресивен тон в постингите си.