ТЕТРА мрежа от лятото

ТЕТРА мрежа от лятото
От това лято професионалистите в България ще могат да разчитат за комуникацията помежду си на нова мобилна система, изградена на базата на световния стандарт ТЕТРА. Това стана ясно на специалната пресконференция, на която беше представен първият национален ТЕТРА оператор - компанията "ПроУейв", от членовете на Управителния съвет Максим Бехар (управител), Красимир Ганчев (изпълнителен директор), Боян Георгиев (технически директор) и Билян Балев (съдружник, управител на Forem Consulting). Компанията, създадена през 2004 година, печели национален лиценз в края на 2005 г. след провеждане на международен търг. Месечната такса за ТЕТРА, включваща неограничено ползване на избрани услуги в обособена служебна група, вероятно ще бъде значително по-ниска от сегашните комуникационни разходи на отделните организации. Съществува възможност в нея да бъде включена и стойността на крайното клиентско устройство, чиято цена в момента се движи между 300 и 800 евро.

ТЕТРА е абревиатура на TErrestrial Trunked Radio - стандарт за професионална комуникационна система, използван в световен мащаб (в повече от 75 страни) от полиция, спешна помощ, армия и други организации, за които навременната и сигурна връзка е от съществено значение за ефективността им. Технологията може да се разглежда като допълваща за GSM и 3G, като в някои много важни отношения ги превъзхожда. При ТЕТРА се ползват много по-ниски честоти, а това означава голямо географско покритие с много по-малък брой базови станции, което позволява отделянето на инфраструктурата на обществените мрежи. За разлика от клетъчните мрежи, ТЕТРА устройствата могат да работят и в режим на директна връзка (като радиостанция), ако основната мрежа предаватели бъде разрушена (например при голямо природно бедствие), а това я прави особено подходяща за целите на сигурността. Освен разнообразни гласови услуги системата предлага създаването на виртуални частни мрежи, пренос на данни и силно криптиране на предаваната информация. Възможно е и създаването на отделни диспечерски центрове за всяка организация, която ползва ТЕТРА услуги, чрез които се администрират достъпът на отделните потребители до различни функции и приоритетът на разговорите. Чрез въпросния център може с точност да се следи за местоположението на отделните служители и динамично да се сформират разговорни групи между тях.

Ползите от технологията са доста сериозни: организациите получават сигурен засекретен комуникационен канал, независим от обществените мрежи (в същото време интегриран с тях), удобна възможност за управление на разходите и реализиране на значителни икономии, бързина и ефективност при установяване на връзка.
http://www.prowave.bg/