БТК е приватизирана окончателно

Приключи сделката за приватизация на БТК от “Вива Венчърс”, които са собственост на инвестициония фонд “Адвент”. Новите купувачи разполагат с 65% от акциите на телекома. Държавата е собственик на 35% и ще има свои представители в Надзорния и в Управителния съвет.
Според Н. Василев с приватизирането на компанията се прекратяват всякакви възможности за политическо влияние върху управлението й. Той получи златна акция и плакат за платената сума от 280 млн. евро.
Около 700 млн. евро ще бъдат вложени за дигитални устройства и изграждане на мрежа от ново поколение. “Вива Венчърс” обещаха да вложат и 45 млн. евро за социални програми. Те са насочени към тези, които ще напуснат компанията, както и за организиране на курсове за преквалификация на персонала.