GloBul с пълно покритие в метрото

GloBul с пълно покритие в метрото
Абонатите на GloBul могат да използват услугите на оператора и докато пътуват в софийското метро. На всички станции, в тунелите и по целия път от Обеля до Сердика вече има покритие. Изграждането на системата е осъществено с устройства от водеща американска компания. Технологията е базирана на разпределение и пренасяне на GSM сигнала с влакнесто-оптични кабели до система от миниатюрни приемно-предавателни устройства, разположени в метростанциите и по трасето. Проектирането и монтажът бяха осъществени за четири месеца съвместно от GloBul, български и чуждестранни фирми.