Детската сигурност и мобилните услуги

Детската сигурност и мобилните услуги
Специална инициатива на Европейската комисия вече се занимава с изучаване на опасностите при използването на мобилни комуникации и информационни технологии от непълнолетните. Целта на Еврокомисията е да защити децата от потенциалните опасности, които крият новите технологии. По данни от проучване на Eurobarometer, проведено през месец май тази година, 70% от младежите на възраст между 12 и 13 години и 23% от децата на възраст от 8 до 9 години имат собствени мобилни телефони.
Консултацията по въпросите за защита на децата, ползващи мобилни телефони, ще продължи до 16 октомври. За участие в обсъждането са поканени мобилни оператори, производители на мобилни телефони и телекомуникационни мрежи, доставчици на мобилни услуги, както и родителски, правозащитни и потребителски организации. Някои европейски страни самостоятелно регулират използването на мобилни телефони и услуги от деца. В други, например Германия, има закон за проверка на възрастта на потребителите. Консултацията е част от програмата Safer Internet, чиято цел е да осигури знания и средства на учители и родители за предпазване на децата в Интернет.
http://europa.eu.int/information_society/activities/sip/index_en.htm