Доставките на компютри, таблети и телефони могат да се увеличат през 2020

Според прогноза на компанията за пазарни анализи Gartner през 2020 доставките на компютри, мобилни телефони и таблети ще достигнат до 2.16 милиарда броя. Това би представлявало ръст от 0.9% спрямо 2019, когато според компанията са били доставени 2.15 милиарда устройства. През 2021 и 2022 обаче се очаква спад до съответно 2.15 и 2.13 милиарда броя.

В настоящата година ще бъде реализиран растеж благодарение основно на мобилните телефони, и то заради навлизането на 5G технологията, която ще накара редица потребители да заменят настоящия си смартфон. Тук може да бъде постигнат ръст от 1.7% на фона на спад от 2% през 2020. Основните двигатели за това развитие ще са Китай и Азиатско-тихоокеанския регион.

От всички доставки 12% ще са за устройства с 5G свързаност, като се очаква техния дял да достигне до 43% през 2022. Това, разбира се, се отдава на очакваното разширение на новите мрежи и достъпа до по-евтини устройства. През 2021 и 2022 обаче се очаква и спад на пазара на смартфони като цяло съответно до 1.77 и 1.75 милиарда броя.

Източник: Gartner