EK с нови мерки за по-бързото навлизане на 5G в Европа

Европейската комисия направи нова стъпка за ускоряване навлизането на високоскоростните 5G мрежи в ЕС, като одобри правила за техническите и физическите характеристики на малки антени, които имат ключово значение за разширяване на покритието и капацитета за пренос на данни.

Малките антени са особено важни за населени места, транспортни системи и заводи, защото могат да пренесат големи обеми данни и са по-близо до потребителите. Освен това и цената им е по-ниска в сравнение с големите антени. Дефиницията за малки клетки в регулацията поставя строги ограничения за техните размери и мощност.

Според ЕК това ще гарантира опазването на общественото здраве от излагане на електромагнитни полета и ще осигури визуалната интеграция на малките клетките. В съобщението се посочва, че безжичните точки с малък обхват трябва да спазват стриктните лимити за излъчвания, които в ЕС са 50 пъти по-ниски от тези, за които международните експерти смятат, че могат да имат потенциален ефект върху здравето.

Новите правила целят ускореното въвеждане на малки антени, като ги изключва от нуждата за индивидуални строителни разрешения, но такива може да се изискват за инсталиране в сгради или на места, които са защитени в съответствие с националните закони или където е нужно от гледна точка на обществената сигурност. Регулацията позволява по-широки мерки на национално ниво в подкрепа на бързото разполагане на малките клетки.

ЕК посочва, че малките антени (клетки) ще са по-малко видими или ще са напълно скрити или ще заемат видим обем до 30 литра. Те ще генерират излъчване, което е сравнимо с това от Wi-Fi мрежите, а работата при по-ниска мощност ще доведе до по-ниски лъчения спрямо сегашните 4G мрежи. Това означава, че общото излъчване на 5G мрежите ще е сравнимо със сегашните нива и значително по-ниско от строгите европейски лимити.

Източник: ЕК