ЕС подкрепя създаването на единен телекомуникационен пазар

ЕС подкрепя създаването на единен телекомуникационен пазар
Очакваме европейският комисар по телекомуникациите да очертае серия от реформи с дългосрочен ефект, целта на които ще е не само създаването на паневропейски пазар, но и стимулиране на конкуренцията и инвестициите в сектора, който пострада сериозно от финансовата криза. По думи на Нели Крус, цитирани от Financial Times, в Брюксел са твърдо решени да вземат необходимите мерки за допълнително хармонизиране на пазара отвъд националните граници. "Работим по редица мерки за създаване на стабилни условия в ЕС за телеком конкуренция, инвестиции и ръст, които би трябвало да направят по-атрактивни и презграничните консолидации", заявяват Крус.

Според нея конкуренцията и инвестициите могат да се засилят чрез различни форми на споделяне на активи - регулиран достъп до доминираща инфраструктура с условия, които ще позволяват бъдещи инвестиции от всички играчи; достъп до друга инфраструктура (като канализационни шахти и железопътни линии) и споделяне на безжични активи като например мобилни клетки или честотен спектър при прозрачни условия. Тези планове се оказват в съзвучие и с мислите на шефовете на някои от най-големите мобилни оператори в Европа, за чиято среща с еврокомисар Хоакин Алмуния писахме преди дни. Според информацията те са обсъждали именно идеята за създаване на паневропейски мобилен пазар.

По мнение на лобистката група Etno телекомите ще представят на Крус резултатите от своите проучвания за възможността за създаване на такъв пазар. Тя обаче все още не мисли да промотира образуването на такъв пазар с единствен регулатор, а вместо това смята, че трябва да се засили кооперацията между ЕК и националните регулатори, за да се направят нужните в индустрията промени.

http://www.ft.com/intl/cms/s/0/45b58128-5d74-11e2-ba99-00144feab49a.html