Европейският съд реши, че Uber е компания за превоз

Европейският съд реши, че Uber е компания за превоз

Според решение на Европейския съд американската компания Uber е транспортна компания, а не дигитална услуга. Uber твърди, че е услуга от информационното общество, която позволява на потребителите да се свържат помежду си по електронен начин и не може да се разглежда като фирма за таксита. Според компанията решението няма да се отрази на начина, по който работи в Европа, но експертите са на друго мнение.

Европейският съд посочва, че всяка услуга, чието предназначение е “да свърже чрез приложение и срещу заплащане непрофесионални шофьори, които ползват своите автомобили с хора, които искат да пътуват в града”, трябва да бъде класифицирана в европейското законодателство като услуга в сферата на транспорта. Решението може да има ефект върху начина, по който компанията работи в бъдеще и как комуникира с националните правителства.

От друга страна решението може да повлияе върху компаниите, които базират бизнеса си на т.нар. колаборативна икономика (gig economy) и се опитват да се представят като приложение, което свързва клиенти и доставчици на услуги като например куриерски услуги и предлагане на настаняване от типа на Airbnb.

Източник: BBC, Европейски съд (pdf)