Гласово маскиране

Гласово маскиране
На родния пазар на мобилни аксесоари вече може да се намери интересно handsfree устройство, подходящо за шега с вашите приятели, което може да премодулира гласа на собственика в мъжки или женски. Превключването между двата се прави чрез специален бутон, възможна е и работа като обикновена handsfree слушалка (без промяна на гласа). Любопитният аксесоар се предлага във варианти, подходящи за ползване с повечето марки мобилни телефони.

  • Мерси много!
    Леонард
  • ей тук http://www.gsm-time.com/packages/wgt.aspx?fi=2795&page=offers&typegroup=16720
    chilko