"ГлоБул" с по-ниски цени за b-connect

"ГлоБул" обяви новата си тарифа за предплатени разговори, предлагаща с 20 стотинки по-ниски цени от досегашните. Цената за минута разговор към всички мрежи ще е 0.39 лева без ДДС, SMS ще е 0.18 лв., а международните разговори ще се таксуват от 0.99 лева на минута с държава от първа зона, 1.45 лева на минута разговор със страна от втора зона и 1.84 лева на минута с държава от трета зона. Минималното първоначално таксуване за разговор е 60 секунди (30 секунди досега), като от 61-вата секунда отчитането става вече на всяка секунда. За да се прехвърлят към новата тарифа, абонатите трябва да се обадят на телефон 123 и да заявят желание, като смяната на тарифата струва 0,50 лв. без ДДС. Новите b-connect hit карти вече се продават при цена на пакета 14 лева с ДДС с време за разговори на стойност 22 лева. Продължават да се продават и карти с досегашната тарифа, при която минута разговор е 0.59 без ДДС.