Група работи за мобилна ТВ

Motorola, NEC, Nokia, Siemens и Sony Ericsson обявиха своето сътрудничество в начинанието Mobile Broadcast Services, което има за цел да улесни навлизането на ефирни услуги в мобилната сфера. Усилията на групата трябва да позволят евтиното излъчване на всякакво мултимедийно съдържание. На свой ред това ще повиши търсенето на смартфони с по-добри дисплеи, повече памет и разширени мултимедийни възможности. Мобилната телевизия вече се предлага в Япония, докато в Европа краят на 2005 година се посочва като срок за реалния старт на подобни комерсиални услуги.