Intracom ще прави единния съдебен регистър

Гръцката компания Intracom S.A. спечели държавната поръчка за изработване и внедряване на единен регистър на българската съдебна система и вече дори подписа договор с Министерството на финансите. Той е за срок от една година и е на стойност 900 000 евро, като обхваща инсталиране, прилагане и поддръжка на електронната система на регистъра, която ще се ползва от всички съдилища и от Министерството на правосъдието. Интересното е, че в поръчката влиза изработването на обединена база данни с информацията от девет съществуващи регистъра (6 от които са на хартия), управлявани от различни съдилища в страната.