Nokia България с награда

Nokia България с награда
Красимир Ганчев, директор на Nokia България, получи специалната награда 'ENGAGE' на Международния форум на бизнес лидерите на Принца на Уелс за успешното ангажиране на целия екип в осъществяването на активната социална политика на компанията. Nokia България е сред четирите компании с най-добри социални практики през тази година, наградени на церемонията по раздаването на Годишните награди за социално отговорен бизнес на Българския форум на бизнес лидерите. Наградата беше връчена на Красимир Ганчев лично от г-н Бил Драйздейл, почетен председател на Българския форум на бизнес лидерите и председател на комисията, оценяваща състезаващите се повече от 30 проекта, номинирани в четирите категории. Критериите, въз основа на които Nokia България е определена за победител, са: полза за обществото, работа в партньорство с други организации, ангажираност на целия екип на компанията в осъществяването на проектите, продължителност и последователност на инициативата, новаторство и оценка от страна на обществото.