Изпреварихме Европа

Използвайте телефоните си и в метрото! МТел осигури 100% покритие в софийските потайности. Монтирана е високотехнологична система, използвана за пръв път в България. Връзката се обезпечава само от една базова станция. За преноса на сигнала до различните точки на метрото са използвани оптични кабели. Капацитетът на системата е достатъчен за покриване със сигнал на оператора на всички бъдещи отсечки на метрото, без да е необходимо монтиране на допълнителна апаратура.
Софийското метро е едно от малкото в Европа, в което има пълно покритие на мобилния оператор. Мобилно "ало" няма в московското, лондонското и парижкото метро, а в повечето от другите има само частично покритие със сигнал на някой от мобилните оператори.