"М-Тел" със спад в приходите и печалбата за тримесечието

Финансовите резултати на Telekom Austria Group за първото тримесечие на тази година, които бяха обявени днес, показват, че приходите на "М-Тел" за периода са намалели с 13,1% до 115,9 милиона евро, а печалбата преди лихви, данъци и амортизации - с 24,1% до 49,1 милиона евро. В съобщението на TAG се посочва, че това е следствие от сложното макроикономическо положение в страната и засилената конкуренция на пазара, довели до по-ниски приходи от месечни такси и трафик. В допълнение, потреблението е намаляло, което също е причина за по-лошите финансови резултати. Все пак "М-Тел" е успял да компенсира донякъде спада с услугата си bob, която стартира през миналата година.

Мобилните абонати на компанията са се увеличили с 5% до почти 5,5 милиона, като 69,2% от тях вече са на договор. Отчита се и засилено търсене на мобилни широколентови услуги, като в тази област ръстът за година е със 70,9% до 242 400 абонати. По отношение на бизнеса с фиксирани мрежи, линиите за широколентов достъп са се увеличили с 36,1% за година до 127 100, а общият брой линии е достигнал 132 600 (годишен ръст от 33,8%). Средният приход от абонат е намалял с 20% до 6,1 евро, което се оправдава с ниските цени и по-слабото потребление. Средните приходи от фиксирана линия са 13,3 евро.

Пълния доклад можете да намерите на адрес:
http://www.telekomaustria.com/dateien/results-qu1-2012.pdf

  • Абе за такива резултати, не трябва ли да чуем как някой началник си е отишъл? Или някой добре се е назобил с боб?
    samoznai