GLOBUL с ръст на приходите и спад на печалбата за тримесечието

GLOBUL с ръст на приходите и спад на печалбата за тримесечието
Според финансовите резултати на компанията приходите на GLOBUL за първото тримесечие на 2012 г. са нараснали с 0,3% спрямо същия период на миналата година до 96,7 милиона евро. Това се отдава на ръста в приходите от услуги и продажби на мобилни телефони. Към края на тримесечието общият брой на клиентите на GLOBUL е достигнал почти 4,4 милиона, което е увеличение от 10,8% на годишна база. Въпреки тежкото икономическо положение в страната, продължаващия спад в потреблението, свиващите се доходи на населението и засилената конкуренция компанията отчита увеличение на приходите за тримесечието с 0,3% до 96,7 милиона евро. Приходите от услуги са нараснали с почти 1%, като спадът в постъпления от корпоративния сегмент е бил изцяло компенсиран от по-добрите приходи от фиксирани услуги и услуги за мобилен пренос на данни.

Въпреки ръста в общите приходи за тримесечието печалбата преди данъци, такси, лихви и амортизации е намаляла с 9,7% спрямо същия период на 2011 г. до 33,7 милиона евро. Компанията е успяла да увеличи броя на клиентите на предплатените си услуги с 4,2%, което е интересно предвид стабилната тенденция за преминаване към абонаменти. Клиентите на договор са се увеличили с 15,5% до 2,7 милиона и към края на март 2012 г. са 61% от общия брой клиенти на компанията. Значителен ръст има и при абонатите на фиксираните услуги на GLOBUL, които към края на периода са над 200 000. При услугите за мобилен пренос на данни броят на абонатите през първото тримесечие на годината е почти три пъти по-голям в сравнение със същия период на миналата година. Средното месечно потребление на клиентите на GLOBUL продължава да расте и достигна 153 минути на месец - с почти 4% повече за година. Средният приход от един потребител е 13,60 лв., което е с 8,8% по-малко за година.

Пълния доклад на OTE, включващ и резултатите на GLOBUL, можете да намерите тук:
http://www.ote.gr/portal/page/portal/InvestorRelation/News/News_basket/OTE%20Q1%202012%20RESULTS%20FINAL.pdf