Мобилна информационна система за образованието

Мобилният оператор "Глобул", Техническият университет -Варна, и консорциум "Мобил Инфо Сървисиз" са разработили единна мобилна информационна система за образованието. Базирана е на постоянния обмен на информация между ученици, студенти, родители и учебните заведения (висши и средни). Системата е особено полезна за кандидат-гимназистите и кандидат-студентите. Като изпращат sms на кратък номер 1611, те могат да научат резултатите от положените от тях изпити. Ако липсва информация за конкретното лице, абонатът също се бъде известяван. Съобщенията се таксуват по 0,50 лв. (без ДДС). Бъдещото развитие на системата ще цели изграждане на платформа за известяване на родителите за текущите оценки на децата им в училище, а също за информиране на учениците при промяна в учебния процес.