Мобилна сигнализация

Мобилна сигнализация
Ако работите в шумна среда и не чувате звъна на мобилния си телефон, някой вече е помислил как да ви помогне. В онлайн магазин открихме устройство, което може да ви извести със звуков сигнал със сила 95 dB - еквивалент на шума, който ще чуете на 60 метра от преминаващо метро, и със силна стробоскопична светлина за всеки входящ разговор. Силата на звука и височината на звука могат да се променят и да се избере един от трите вградени сигнала.
http://www.improvementscatalog.com/product.asp?product=302642zz&dept%5Fid=10