Мобилните мрежи ще свързват 90% от населението през 2010 година

Мобилните мрежи ще свързват 90% от населението през 2010 година
През 2010 година мобилните мрежи ще покрият 90% от населението на Земята. В момента този процент е 80 и трябва да се отбележи, че доста правителства нелогично продължават да дават пари за разработване и поддържане на фиксирани телефонни мрежи. От GSM асоциацията са направили изследване, което проучва как различните правителства използват парите, събирани от данъци, във фондовете за универсални услуги. Според него правителствата прибират повече от 6 милиарда щатски долара от телекомуникационната индустрия. От тях 2 милиарда са само от доставчици на мобилни услуги. От тези 2 милиарда до момента са изразходвани 1,5 милиарда, като само 75 милиона (5% от сумата) са употребени за подобряване обхвата на мобилните мрежи въпреки очевидните им предимства. Според Световната банка средната цена за осигуряване на мобилно покритие на човек е около една десета от тази за инсталиране на фиксирана мобилна мрежа.
Фондовете за универсални услуги са разработени, за да се подпомогнат правителствата при доставка на телекомуникационни услуги за хората, които стоят най-ниско в обществото, и тези, които живеят в отдалечени райони. Освен това, въпреки голямата роля, която в днешно време играят телекомите, от събраните 6 милиарда долара, 4,5 милиарда все още не са усвоени. Ако те бъдат използвани за разширяване обхвата на мобилните мрежи в развиващия се свят, 450 милиона души ще получат достъп до мобилни услуги.
В проучването, проведено от Intelecon Research, са участвали 92 страни. От тях 32 поддържат фондове за универсални услуги, които се захранват от процент печалба на операторите в съответната държава. Обикновено процентът, който се удържа, е между 1 и 6.